Waarom heeft de gemeente Lansingerland het gedifferentieerd afvaltarief ingevoerd?

Wij hebben het gedifferentieerd afvaltarief ingevoerd om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld over de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Het gedifferentieerd afvaltarief stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van het gedifferentieerd afvaltarief minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

Mijn Restafvalteller

Het is mogelijk om zelf te bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ van het SVHW (heffingsinstantie). Op de website van het SVHW gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’. U ziet voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden en wat de variabele kosten tot die maand voor u zijn. Uw aanbiedingen van restafval komen maandelijks in de Restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

Welk afval kunt u beter scheiden om uw restafval te verminderen?

GFT scheiden

Tips om GFT te scheiden? Klik hier.

PMD scheiden

Tips om PMD te scheiden? Klik hier.

Wat is er veranderd in de afvalinzameling?

  • Voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers is de inzameling hetzelfde gebleven.
  • Voor inwoners die gebruik maken van minicontainers aan huis voor restafval is de inzameling ook hetzelfde gebleven.
  • De milieuparken met ondergrondse containers voor de diverse afvalstromen zijn gebleven.
  • Op verschillende plekken zijn er eind 2021 extra glascontainers geplaatst. De huidige capaciteit van de containers is op dit moment voldoende. Dit houden wij in de gaten voor alle afvalstromen. Waar nodig kan uitbreiding van het aantal containers in de toekomst plaatsvinden als de noodzaak zich voordoet.
  • Voor inwoners die gebruik maakten van een inpandige restafvalcontainer is gezocht naar een oplossing waarbij ook zij gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het restafval.
  • Bewoners van appartementencomplexen die nog geen GFT container bij het appartement hadden, zijn geïnformeerd over de veranderingen per 1 januari 2023.

Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden er voor het aanbieden van restafval?

De tarieven voor de gemeentelijke belasting vindt u ook terug op de website van SVHW (de heffingsinstantie). Naast het vaste basistarief betaalt u per keer dat u uw grijze minicontainer aan de straat zet, of per keer dat u uw restafvalzak in de verzamelcontainer voor restafval doet met uw afvalpas.

Hoe ziet de gemeentelijke belasting voor afval (Afvalstoffenheffing) er per 1 januari 2023 uit?

Inwoners betalen per 1 januari 2023, naast een vast deel gemeentelijke belasting voor afval, ook een variabel deel. Dit variabele deel is afhankelijk van het aantal keer restafval dat het huishouden in een jaar aanbiedt.

Betaal ik per kilogram restafval?

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval heb aangeboden?

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Zijn er uitzonderingen voor medisch afval en (baby) luiers?

Als u extra afval heeft vanwege een medische indicatie kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. U kunt deze aanvraag doen via de website van het SVHW. Op de website vult u het ‘Aanvraagformulier vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval‘ in. Het SVHW neemt uw aanvraag in behandeling.

Maakt u gebruik van een minicontainer? Dan kunt u een extra minicontainer ontvangen. Deze extra minicontainer biedt u aan zonder dat er variabele kosten voor in rekening worden gebracht.

Heeft u een afvalpas voor de verzamelcontainer? Dan krijgt u als u aangemeld bent voor de regeling kwijtschelding voor alle aanbiedingen boven de 38 keer aanbieden.

Luiers gaan op dit moment bij het restafval. We kunnen luiers nog niet goed gescheiden verwerken. Als dit in de toekomst wel kan, dan kan er een uitzondering komen voor (baby)luiers. Als alternatief kunt u gebruik maken van wasbare luiers om zo uw luierafval flink te verminderen.

Lansingerland stimuleert gebruik wasbare luiers

  • Per 1 januari 2024 is de stimuleringsmaatregel voor wasbare luiers gestart. Hiermee biedt de gemeente een alternatief voor wegwerpluiers. Zo willen we op korte termijn de hoeveelheid luiers in het restafval terugdringen.

De gemeente stelt een kortingscode van € 100,- beschikbaar voor inwoners in Lansingerland met kinderen in de luiers bij een minimale besteding van € 250,- aan wasbare luier artikelen. De kinderen moeten geboren zijn na 1 januari 2022. De € 100,- wordt uitgegeven in de vorm van een kortingscode voor de aanschaf van wasbare luiers bij Nappy’s. De regeling loopt in ieder geval twee jaar, tot eind 2025. Na deze twee jaar evalueren we het aantal gebruikers. En kijken we of de regeling aanpassing nodig heeft.

U kunt zich direct aanmelden voor deze regeling. Bij de aanmelding wordt gecontroleerd of u inwoner bent van Lansingerland. En of één of meerdere van uw kinderen geboren zijn na 1 januari 2022.

Hoe wordt geregistreerd hoe vaak er afval wordt aangeboden?

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert uw afvalpas (deze is geregistreerd op uw huisadres) dat u afval aanbiedt.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met de klantenservice van Renewi via: