Waarom heeft de gemeente Lansingerland het gedifferentieerd afvaltarief ingevoerd?

Wij hebben het gedifferentieerd afvaltarief ingevoerd om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld over de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Het gedifferentieerd afvaltarief stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van het gedifferentieerd afvaltarief minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

Weten wat uw verwachte kosten voor het aanbieden van restafval zijn? Gebruik de rekenhulp.

Via onderstaande rekenhulp kunt u inschatten wat uw kosten voor het jaar 2023 kunnen worden. U betaalt alleen voor het aanbieden van restafval. Hoe goed u uw afval scheidt heeft invloed op hoeveel u betaalt. Scheidt u goed en houdt u weinig restafval over? Dan betaalt u minder dan wanneer u uw afval niet goed scheidt.

Kies het type aanbieding dat voor u van toepassing is. Geef daarna aan hoeveel restafval u per week, maand of jaar verwacht aan te bieden.

1
1
1
1
1
Totale kosten per jaar*

* De rekenhulp geeft een schatting. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Mijn Restafvalteller

Het is mogelijk om zelf te bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ van het SVHW (heffingsinstantie). Op de website van het SVHW gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’. U ziet voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden en wat de variabele kosten tot die maand voor u zijn. Uw aanbiedingen van restafval komen maandelijks in de Restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

Welk afval kunt u beter scheiden om uw restafval te verminderen?

GFT scheiden

Tips om GFT te scheiden? Klik hier.

PMD scheiden

Tips om PMD te scheiden? Klik hier.

Nog meer tips om goed afval te scheiden? Klik hier

Wat is er veranderd in de afvalinzameling?

 • Voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers is de inzameling hetzelfde gebleven.
 • Voor inwoners die gebruik maken van minicontainers aan huis voor restafval is de inzameling ook hetzelfde gebleven.
 • De milieuparken met ondergrondse containers voor de diverse afvalstromen blijven ook.
 • Op verschillende plekken zijn er eind 2021 extra glascontainers geplaatst. De huidige capaciteit van de containers is op dit moment voldoende. Dit houden wij in de gaten voor alle afvalstromen. Waar nodig kan uitbreiding van het aantal containers in de toekomst plaatsvinden als de noodzaak zich voordoet.
 • Voor inwoners die gebruik maakten van een inpandige restafvalcontainer is gezocht naar een oplossing waarbij ook zij gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het restafval. Deze inwoners hebben een brief ontvangen met de veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.
 • Bewoners van appartementencomplexen die nog geen GFT container bij het appartement hebben, hebben ook een brief ontvangen over alle veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.

Alle inwoners hebben in januari 2023 nog een bewonersbrief ontvangen. Heeft u de verstuurde brieven gemist? Neem dan contact op met afval@lansingerland.nl, dan sturen wij deze brief alsnog naar u toe.

Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden er voor het aanbieden van restafval?

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

Hoe ziet de gemeentelijke belasting voor afval (Afvalstoffenheffing) er per 1 januari 2023 uit?

De gemeentelijke belasting voor afval bestaat per 1 januari 2023 uit 2 delen:

 • een vast tarief per huishouden
 • een variabel deel afhankelijk van het restafval dat u aanbiedt (tarief per opening bovengrondse of ondergrondse container voor restafval of tarief per aanbieding minicontainer voor restafval)

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

  • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
  • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
  • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

Betaal ik per kilogram restafval?

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval heb aangeboden?

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Zijn er uitzonderingen voor medisch afval en (baby) luiers?

Als u extra afval heeft vanwege een medische indicatie kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen. U kunt deze aanvraag doen via de website van het SVHW. Op de website vult u het ‘Aanvraagformulier vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval‘ in. Het SVHW neemt uw aanvraag in behandeling.

Maakt u gebruik van een minicontainer? Dan kunt u een extra minicontainer ontvangen. Deze extra minicontainer biedt u aan zonder dat er variabele kosten voor in rekening worden gebracht.

Heeft u een afvalpas voor de verzamelcontainer? Dan krijgt u als u aangemeld bent voor de regeling kwijtschelding voor alle aanbiedingen boven de 38 keer aanbieden.

Luiers mogen op dit moment bij het restafval. We kunnen luiers nog niet goed gescheiden verwerken. Als dit in de toekomst wel kan, dan kan er een uitzondering komen voor (baby)luiers. Als alternatief kunt u gebruik maken van wasbare luiers om zo uw luierafval flink te verminderen.

Pilot wasbare luiers

De gemeente is, in samenwerking met Nappy’s, met een pilot wasbare luiers gestart. Hierbij hebben zich 30 deelnemers aangesloten. De pilot duurt een half jaar, waarbij jonge ouders de uitdaging aan gaan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers te verminderen. In november 2022 is er een tussenevaluatie geweest. Hiervan hebben wij de uitkomsten gedeeld. Zodra er meer bekend is over de uiteindelijke uitkomsten en het eventuele vervolg van de pilot zullen wij dit op onze website communiceren.

Wanneer ga ik betalen?

Het vaste deel van € 226,21 betaalt u begin 2023. Voor het restafval dat door u in 2023 is aangeboden betaalt u begin 2024 het variabele deel. Deze twee momenten zijn gescheiden, omdat eind 2023 het aanbod van het restafval door uw huishouden inzichtelijk is. Op basis van dit aanbod richten wij het variabele deel van de heffing in.

Via de Restafvalteller van het SVWH houdt u makkelijk bij hoe vaak u elke maand uw restafval heeft aangeboden. Hierdoor komt u aan het einde van het jaar ook niet voor verrassingen te staan. U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn Aanslagen’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Hoe wordt geregistreerd hoe vaak er afval wordt aangeboden?

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert uw afvalpas (deze is geregistreerd op uw huisadres) dat u afval aanbiedt.

Wilt u meer weten?

Lees alle veelgestelde vragen op de site van gemeente Lansingerland of neem contact op met de klantenservice van Renewi via: